Skapa unika SMS koder

Ange hur många unika koder som ska genereras. Maximalt kan 350000 koder skapas.
Maximalt 10 koder kommer att visas på skämen. Detta är enbart en förhandsvisning.
En textfil för varje set kommer att skapas, samt en textfil utan prefix och suffix.
Set #1
Ange ett prefix och eller suffix för varje set.
Ange ett prefix. prefixet kommer visas enligt följande [prefix] [code]
Ange ett suffix. Suffixet kommer visas enligt följande [kod] [suffix]

Beskrivning

Ursprungligen skapades detta verktyg till en marknadsavdelning. Det fanns ett behov av att kunna skapa korta enkla och unika SMS koder. Varje kod skulle sedan kopplas till en mottagare och på det viset skulle marknadsavdelningen kunna spåra vilken mottagaren var. Detta skulle möjliggöra enklare och snabbare köp hos mottagaren, där denne endast behövde skicka ett SMS meddelande med koden i för att kunna beställa produkten, prenumerationen, eller premium erbjudandet som SMS koden var kopplad till.

Verktyget låter dig generera unika koder, baserat på två siffror och fyra tecken. Med möjlighet att ha ett prefix framför eller ett suffix efter. Eller inget av det.

Möjliga kombinationer:
START [unik kod] SLUT
START [unik kod]
[unik kod] SLUT

START är ett prefix och SLUT är ett suffix här ovan.

Verktyget exkluderar även siffror och tecken som är för lika varandra. T.ex. 1 I J O och 0. Detta för att minimera felaktiga koder och förenkla hanteringen av SMS koden hos mottagaren. Syftet med SMS koderna är att det ska vara så enkelt som möjligt.